Algemene Leden Vergadering 28 November 2023

 

 

Bijzondere Ledenvergadering


Personeelsvereniging Aegon Den Haag


Dinsdag 28 november 2023
12.00 tot 13.00 uur
via Teams (dus alleen digitaal)

 

In verband met de overname van Aegon Nederland door asr en zoals besproken in onze ALV van 21 maart 2023 zien wij ons genoodzaakt om met de Aegon Personeels Vereniging te stoppen. Om dit netjes te kunnen afronden organiseren we de bijzondere ledenvergadering.

 Als je je aanmeldt krijg je tzt een link voor de bespreking via Teams. Indien er vragen zijn dan kun je deze stellen via ons email adres: info@pvaegondenhaag.nl

 

Agendapunten:

 

  1. Opening vergadering
  2. Vaststelling presentielijst
  3. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering
  4. Verlenging financieel boekjaar - i.v.m. eventuele activiteiten 2024
  5. Terugblik op het jaar
  6. Toekomst PV/beeinding vereniging
  7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

 

Zou je willen aanhaken bij deze ALV, inschrijven kan via dit formulier.