Hobby / Culinair

Filatelie

Als onderafdeling van de PV zijn de activiteiten gericht op de samenbindende factoren van de AEGON postzegelverzamelaars. Eén belangrijk uitgangspunt is daarom het houden van bijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten

De ruil- en veilingavonden zullen een belangrijk onderdeel zijn van het geheel aan activiteiten. Na aanvankelijk een frequenter vergaderschema te hebben vastgesteld is het momenteel regel twee keer per jaar bijeen te komen.