Filatelie

Als onderafdeling van de PV zijn de activiteiten gericht op de samenbindende factoren van de AEGON postzegelverzamelaars. Eén belangrijk uitgangspunt is daarom het houden van bijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten

De ruil- en veilingavonden zullen een belangrijk onderdeel zijn van het geheel aan activiteiten. Na aanvankelijk een frequenter vergaderschema te hebben vastgesteld is het momenteel regel twee keer per jaar bijeen te komen.

Op zo’n avond is de veiling een belangrijk onderdeel van het programma. De te veilen kavels kunnen door de leden ingezonden worden.

Verder kunnen er verloting van presentieprijsjes, een bingospel met postzegelprijzen, een postzegelquiz, verdeling van buitenlandse zegels, lezingen over filatelie onderwerpen, e.d. plaatsvinden.

Ook de mogelijkheid onderling te ruilen moet bevorderd worden.

Overigens zal ook voor de normale huishoudelijke gedeelten van een vergadering tijd ingeruimd moeten worden.

 

Nieuwe uitgiften

Nieuwe postzegeluitgiften Nederland dienen betrokken te worden van de Filatelistische dienst van Post.nl. Voor “Overzeese Gebiedsdelen” en ook voor andere landen kunnen abonnementen genomen worden. En vanzelfsprekend kunnen er ook FDC’s e.d. besteld worden. In principe zijn het vaste bestellingen, die bij beëindiging tijdig opgezegd moeten worden.

De afnemers van abonnementen moeten aan de vereniging dezelfde prijs betalen, als de afdeling Filatelie aan de leverancier verschuldigd is.

De verdeling van de zegels en FDC’s zal in principe met een zekere regelmaat plaats vinden, waarbij de kosten tegelijkertijd ingehouden worden op het salaris/pensioen.

 

Eigen voorraad van de Filatelie afdeling

Door de mogelijkheid grotere verzamelingen aan te kopen, waardoor een relatief lage prijs betaald behoeft te worden, is het aantrekkelijk een eigen voorraad aan te houden.

Eén van de mogelijkheden waarvoor de eigen zegels gebruikt kunnen worden zijn de te houden interne veilingen. Voor de leden ontstaat daardoor de kans waardevolle zegels te bemachtigen tegen een lage prijs.

 

Jaarlijkse verdeling

De eigen voorraad zal echter vooral gebruikt worden voor een jaarlijkse verdeling onder de leden. Uitgangspunt hierbij is een verloting van een kavel, waarbij de kansen voor ieder gelijk zijn.

 

Rondzendverkeer

De organisatie van het rondzendverkeer is een hoofdstuk apart. Samenstellen van rondzendboekjes uit eigen voorraad is in het verleden niet mogelijk gebleken. Desondanks wordt er in doorsnee gewaardeerd gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de verzameling aan te vullen. We streven ernaar het rondzend verkeer te handhaven.

 

Financiën

De kosten van de activiteiten van de Afdeling Filatelie worden voor een deel gedragen door de PV Aegon Den Haag. De leden dienen hiernaast ook zelf een contributie te betalen van 12 euro per jaar.