Werkwijze

De PV zou niet kunnen bestaan zonder de commissarissen die alle activiteiten organiseren.

Wil je ook eens een activiteit organiseren? Dat kan!

De werkwijze daarvoor is in wezen heel eenvoudig: ieder PV-lid kan een idee aandragen voor een te organiseren activiteit. Past die activiteit binnen het aanbod van de PV, vraag dan (één of meer) offertes aan. Leg die offertes voor aan het bestuur zodat bekeken kan worden of het financieel haalbaar is en de eigen bedrage van de leden berekend kan worden. Indien akkoord, dan gaat de offerte getekend terug naar de aanbieder en komt de activiteit op de PV-website en in de nieuwsbrief. Indien nodig wordt er een online inschrijfformulier gemaakt. De leden melden zich vervolgens aan, doen mee met de activiteit en ten slotte wordt de eigen bijdrage verrekend met het salaris (bij interne medewerkers) of via de bank afgeschreven (bij gepensioneerden of externe medewerkers).

Samengevat:

  1. Meld je idee bij één van de bestuursleden
  2. Vraag offertes aan
  3. Het bestuur accordeert de offerte (of niet)
  4. Publicatie via nieuwsbrief en website
  5. Verrrekening met salaris of via bankrekeningnummmer